سایتهای کامپیوتری

تعداد بازدید:۱۳۴۵

یکی از مسئولیتهای مرکز رایانه، انفورماتیک و اطلاع رسانی دانشگاه سرپرستی و پشتیبانی فنی سایتهای کامپیوتری دانشگاه می باشد. دانشگاه تفرش دارای ۷ سایت کامپیوتری است که مشخصات آنها به شرح ذیل می باشد:

 

تعداد رایانه های موجود در هر سایت در جدول زیر مشاهده می شود:

 

 

سایت کارشناسی برادران

 

سایت کارشناسی خواهران

 

سایت کارشناسی ارشد برادران

 

سایت کامپیوتر آموزشی ۱

 

سایت کامپیوتر آموزشی ۲