شبکه

تعداد بازدید:۱۳۱۵

اینترنت دانشگاه تفرش با پهنای باند کلی ۲۰ مگابیت برثانیه بر بستر فیبر از شرکت مخابرات استان مرکزی تامین می شود. این پهنای باند از ساختمان IT به سایر ساختمانهای دانشگاه نیز بر بستر فیبر منتقل شده است.

 

نقشه شبکه دانشگاه

 

 

 

ارتباط یا قطع ارتباط با اینترنت دانشگاه

تغییر رمز اینترنت دانشگاه

در صورت فراموش کردن رمز اینترنت دانشگاه درخواست خود را از طریق فرم درخواست خدمات ITارسال نمایید.

 

توجه: به منظور اتصال به وب سایت دانشگاه و کلیه زیرسایتها، اتوماسیون اداری، اتوماسیون تغذیه، فیش حقوقی، پست الکترونیکی دانشگاه، ارسال درخواست خدمات و بانک نرم افزاری دانشگاه نیاز به اتصال به اینترنت دانشگاه وجود ندارد. 

 

کاربری های اینترنت تعریف شده در دانشگاه با مشخصات مربوطه (آخرین بروزرسانی: آذرماه ۹۵)

 

 

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه در طول یک شبانه روز