ایمیل دانشگاه

تعداد بازدید:۱۴۹۶

سامانه ایمیل دانشگاه تفرش مبتنی بر نرم افزار axigen نسخه 8.1.3 می باشد.

این سامانه از طریق آدرس mail.tafreshu.ac.ir قابل دستزسی می باشد.

اکانت ایمیل دانشگاه برای اعضاء هیأت علمی، برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و برای واحدهای مختلف دانشگاه قابل تعریف می باشد.

اکانت ایمیل دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی در صورت تایید یکی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه قابل تعریف می باشد. 

 

لیست ایمیل اعضاء هیأت علمی دانشگاه در سامانه ایمیل دانشگاه

 

در صورت فراموش کردن رمز دسترسی به ایمیل دانشگاه خود از طریق فرم درخواست خدمات IT اقدام نمایید.

 

فایل راهنمای مشخصات و کار کردن با سامانه ایمیل دانشگاه