درخواست خدمات واحد انفورماتیک

عنوان فرم
 • جهت دریافت پست الکترونیک دانشگاهی و یا نام کاربری و کلمه عبور استفاده از اینترنت لازم است با کارت شناسایی بصورت حضوری به مرکز IT مراجعه نمایید. در مورد سایر موارد درخواستی اطلاعات ذیل را وارد نمایید. پرکردن موارد ستاره دار الزامی است.
  0
 • نام ونام خانوادگی*
  1
 • نوع کاربری*
  2
 • ساختمان مربوطه*
  3
 • واحد مربوطه*
  4
 • نوع مشکل*
  5
 • موضوع در خواست*
  6
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  7
 • شماره تماس*
  9
 • 10
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   11