وب سایت

تعداد بازدید:۱۸۹۸

وب سایت دانشگاه تفرش به آدرس اینترنتی www.tafreshu.ac.ir‌ دارای ۳۳ زیرسایت می باشد.

برای هر زیر سایت مسئولی تعیین شده است که مسئولیت محتوا و بروزسانی محتوای زیرسایت مربوطه را بعهده دارد.

 

صفحه اصلی دانشگاه:‌ http://tafreshu.ac.ir ، مسئول:‌ دکتر علی محمد فتوحی

 

لیست زیرسایتهای دانشگاه تفرش و مسئول مربوطه:

 1. ریاست: http://president.tafreshu.ac.ir ، مسئول: مهندس مرتضی قربانی
 2. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: http://education.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر محمدعلی مهرپویا
 3. معاونت اداری مالی: http://administration.tafreshu.ac.ir ، مسئول: قائم بیاتی
 4. معاونت دانشجویی فرهنگی-مدیریت فرهنگی: http://cultural.tafreshu.ac.ir ، مسئول: اعظم عسگری
 5. معاونت دانشجویی فرهنگی-مدیریت دانشجویی: http://student.tafreshu.ac.ir، مسئول: حمید شاه حسینی
 6. مدیریت پژوهشی و فناوری: http://research.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر سهیل واشقانی
 7. مهندسی برق:‌ http://electrical.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر علی محمد فتوحی
 8. مهندسی شیمی:‌ http://chemical.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر امیر مصیبی
 9. مهندسی صنایع:‌ http://industrial.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر علی حسین میرزایی
 10. مهندسی مکانیک:‌ http://mechanical.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر حسین حیدری
 11. مهندسی عمران:‌ http://civil.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر محمدرضا برومند
 12. ژئودزی و مهندسی نقشه برداری:‌ http://surveying.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر مرضیه جعفری
 13. ریاضی:‌ http://mathematics.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر محمدعلی مهرپویا
 14. فیزیک:‌ http://physics.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر امیر قلعه
 15. معارف اسلامی:‌ http://maaref.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر سیدعلی شفیع پور حسینی
 16. مرکز رایانه، انفورماتیک و اطلاع رسانی:‌ http://itc.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر علی محمد فتوحی
 17. روابط عمومی:‌ http://pr.tafreshu.ac.ir ، مسئول: محمدرضا پرنیان پور
 18. دفتر نظارت و ارزیابی:‌ http://evaluation.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر محمد افضلی نژاد
 19. حراست:‌ http://security.tafreshu.ac.ir ، مسئول: جعفر حاجی لویی
 20. مرکز رشد:‌ http://incubator.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر محمد جواد عبداللهی فرد
 21. دبیرخانه جذب:‌ http://jazb.tafreshu.ac.ir ، مسئول: عیسی عابدینی ماسوله
 22. بسیج اساتید:‌ http://basijeasatid.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر سیدعلی شفیع پور حسینی
 23. دفترنظارت برطرحهای عمرانی:‌http://construction_supervision.tafreshu.ac.ir،مسئول: دکتر افشین مصلحی تبار
 24. دفتر امور حقوقی:‌ http://legal_affairs.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر حسن آریانپور
 25. موزه طبیعت، علوم و فناوری:‌ http://museum.tafreshu.ac.ir ، مسئول: فاطمه فراهانی
 26. بنیاد حامیان خیر دانشگاه:‌ http://hamian.tafreshu.ac.ir ، مسئول: محمدرضا پرنیان پور
 27. دانش آموختگان:‌ http://alumni.tafreshu.ac.ir ، مسئول: محمدرضا پرنیان پور
 28. دوره های آموزشی کوتاه مدت:‌ http://sc.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر علی کاظمی
 29. کتابخانه مرکزی:‌ http://centrallibrary.tafreshu.ac.ir ، مسئول: فاطمه خالقی
 30. انجمن اسلامی دانشجویان:‌ http://aed.tafreshu.ac.ir ، مسئول: محسن صادقی نسب
 31. برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری:‌ http://bp.tafreshu.ac.ir ، مسئول: دکتر علی حسین میرزایی
 32. وب سایت آزمایشگاه مرکزی:‌ http://centrallab.tafreshu.ac.ir ، مسئول:‌ مهندس نفیسه آقابابایی
 33. وب سایت اساتید:‌ http://faculty.tafreshu.ac.ir ، مسئول:‌ دکتر علی محمد فتوحی

 

لینک مدیریت زیرسایتها توسط مسئولین زیرسایت

فایل راهنمای بروز رسانی زیر سایت برای مسئولین زیرسایت

 

در وب سایت دانشگاه برای هریک از اعضاء‌ هیأت علمی دانشگاه وب سایت اختصاصی با قابلیت مدیریت محتوا در نظر گرفته شده است.

لیست آدرس وب سایتهای اعضاء هیأت علمی دانشگاه

راهنمای بروزرسانی وب سایت اساتید

لینک مدیریت وب سایت اساتید