خدمات IT

دانلود فایل راهنمای ثبت مشخصات سیستم ها 

فرم ثبت مشخصات سیستم ها 

 به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات فناوری اطلاعات، لطفا درخواست های نرم افزاری و سخت افزاری خود را در فرم درخواست کامل کرده و ارسال نمایید. پس از ثبت درخواست کد رهگیری ارائه می شود و با استفاده از آن از بخش پیگیری درخواست، درخواست مورد نظر قابل پیگیری خواهد بود.

اخبار