معرفی پرسنل مرکز

تعداد بازدید:۱۹۹۹

۱- دکتر سجاد صدر

تحصیلات:‌ دکتری مهندسی برق

رئیس مرکز 

 

Email: sadr@tafreshu.ac.ir

Homepage: faculty.tafreshu.ac.ir/sadr

Tel: 086 - 36241299, 086 - 36241605

 

۲- مهندس مهدی تفرشی - کارشناس شبکه

 

Tel: 086-36241605

mahdi_fami@tafreshu.ac.ir

۳- اکبر جعفری - کارشناس شبکه، مخابرات و اتوماسیون اداری

Tel: 086-36241600

۴- علی رضا قدمی - کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتر برادران

Tel: 086-36241435

 

۵- مریم هاشمی - کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتر خواهران

 

Tel: 086-36241435