افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از ۲۰ مگابیت در ثانیه به ۷۰ مگابیت در ثانیه

افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از ۲۰ مگابیت در ثانیه به ۷۰ مگابیت در ثانیه

۱۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۷۷۶ رویدادها
تعداد بازدید:۲۵۸
افزایش پهنای باند اینترنت دانشگاه از ۲۰ مگابیت در ثانیه به ۷۰ مگابیت در ثانیه

پهنای باند اینترنت دانشگاه از ۲۰ مگابیت در ثانیه به ۷۰ مگابیت در ثانیه افزایش یافته است. بر این اساس حجم و سرعت اینترنت کاربران دانشگاه بر حسب شرایط کاری به دو تا سه برابر سابق افزیش یافته است. به طور ویژه در قسمت خوابگاهی دانشگاه که سرعت کم اینترنت نارضایتی دانشجویان ساکن خوابگاه را در شرایط ترافیک بالا به همراه داشت اصلاح اساسی صورت گرفته است.


نظر شما :