|
|
|
چهارشنبه ۹ فروردين ۱۳۹۶   

۱- دکتر علی محمد فتوحی

تحصیلات:‌ دکتری مهندسی برق الکترونیک

رئیس مرکز 

 

Email: fotouhi@tafreshu.ac.ir

Homepage: www.fotouhi.tafreshu.ac.ir

Tel: 086 - 36241347, 086 - 36241615

 

۲- مهندس مهدی تفرشی - کارشناس شبکه

معاونت مرکز

Tel: 086-36241605

۳- بهنام جعفری - کارشناس شبکه، مخابرات و اتوماسیون اداری

Tel: 086-36241600

۴- علی رضا قدمی - کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتری کارشناسی ارشد

Tel: 086-36241435

۵- علی باباعلی - کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتری کارشناسی خواهران

Tel: 086-36241435

 

۶- مجید عسگری - کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتری کارشناسی برادران

Tel: 086-36241435

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.